DESIGNED BY JOOMLA2YOUREGULAMIN
 

 

 

 

         

 

§1

Informacje ogólne

 1. II Ogólnopolski Testu Wiedzy dla Masażystów jest organizowany przez Towarzystwo Masażystów Polskich zwane dalej Organizatorem.
 2. Partnerem Testu jest Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu.
 3. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca tytuł co najmniej technika masażu lub kształcąca się ww. kierunku zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Organizacja konkursu

 1. Aby wziąć udział w teście należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.masazysci.org.pl i przesłać do na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz uregulować wpłatę w wysokości 5 zł na konto 76 2030 0045 1110 0000 0294 8410 tytułem "II Ogólnopolski Testu Wiedzy dla Masażystów- IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA". Z opłaty zwolnieni są zwolnieni członkowie Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską na 2016 rok.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora niepełnego lub błędnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do skorygowania lub uzupełnienia zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 01.04.2016 lub do wyczerpania ilości miejsc.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału teście Uczestnik powinien poinformować Organizatora mailowo lub pisemnie o fakcie rezygnacji nie później niż 2 dni przed planowanym terminem testu.
 5. Test odbędzie się w sali udostępnionej przez partnera  - uczelnię WSEiT. Miejscem przeprowadzenia testu będzie: WSEiT ul. Grabowa 22, Poznań.
 6. Aby wziąć udział w Teście uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach niezbędnych dla realizacji testu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 7. Do Testu może przystąpić maksymalnie 60 osób. Uczestnicy będą kwalifikowani zgodnie z kolejnością nadsyłania poprawnie uzupełnionych Formularzy.
 8. Każdy z Uczestników samodzielnie rozwiązuje test bez korzystania z pomocy dydaktycznych. W przypadku stwierdzenia naruszenia tej zasady Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany a jego Test nie będzie podlegał ocenie zarówno w przypadku punktacji indywidualnej jak i grupowej.
 9. W przypadku zakłócania porządku na Sali w czasie przebiegu Testu Uczestnik może zostać wykluczony z dalszego udziału a jego praca nie będzie podlegała ocenie.

 

§3

Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrodzenie trójki najlepszych uczestników, którzy po ocenie testów zdobędą największą ilość punktów. W przypadku braku możliwości wyłonienia najlepszej trójki z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników Organizator może zorganizować dogrywkę poprzez rozdanie dodatkowej puli pytań.
 2. Spośród reprezentacji szkół, z których zgłosi się przynajmniej 5 kandydatów zostanie wyłoniona drużyna której 4 uczestników zdobędzie łącznie największą ilość punktów. W przypadku remisu dwóch lub więcej drużyn uczestnicy otrzymają pytania dodatkowe, które pozwolą wyłonić zwycięską drużynę.
 3. Fundatorem nagród jest firma Habys, Alba Thyment, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oraz Specjalistyczne Centrum Szkoleniowe KMP.
 4. Nagrody nie mogą zostać wymienione na gotówkę.

 

§4

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.masazysci.org.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2016r.
 3. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie www. i udostępnienia w siedzibie Organizatora zaktualizowanej wersji Regulaminu.


  F
  ORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zakres materiału:

 • Anatomia człowieka Adam Bochenek, Michał Reicher
 • Fizjologia człowieka w zarysie Władysław Z. Traczyk
 • Podstawy masażu leczniczego Zygmunt Prochowicz
 • Adam Zborowski (I-V)
 • Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni Klaus Buckup

 

PROGRAM RAMOWY

09:00 - 10:00 rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 powitanie
10:15 - 11:15 test
11:15 - 11:45 przerwa
11:45 - 13:00 wykład
13:00 - 13:30 przerwa = ewentualna dogrywka
13:30 - 14:00 ogłoszenie wyników, pamiątkowe zdjęcie