DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Anatomia w masażu

 

 

 

 

 

KOŚĆ ŁOKCIOWA (ULNA)
 
 • Koniec bliższy grubszy od końca dalszego
 • Wyróżniamy: trzon, koniec bliższy, koniec dalszy
 • Trzon kości łokciowej
 • Kształt trójgraniasty
 • Trzy powierzchnie: przednia, tylna, przyśrodkowa
 • Trzy brzegi: przedni, tylny, międzykostny
Powierzchnie kości łokciowej:
 • Powierzchnia przednia
  • Szersza u góry
  • Wklęsła u góry (¾ wielkości) - miejsce przyczepu mięśnia zginacza głębokiego palców
  • Pozostała część powierzchni spłaszczona – miejsce przyczepu mięśnia nawrotnego czworobocznego
  • Otwór odżywczy – umiejscowiony powyżej połowy długości kości prowadzi do skośnie skierowanego ku górze  kanału odżywczego
 • Powierzchnia tylna
  • Skierowana ku tyłowi oraz bocznie
  • Szeroka, wklęsła u góry
  • Węższa, zaokrąglona u dołu
  • U góry chropowate, trójkątne pole – miejsce przyczepu mięśnia łokciowego, bocznie i do przodu miejsce przyczepu mięśnia odwracacza przedramienia
  • Podzielona podłużną kresą na część: przyśrodkową i boczną
  • Część przyśrodkowa: gładka, miejsce przyczepu mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka
  • Część boczna: szersza, chropowata miejsce przyczepu mięśnia odwodziciela długiego kciuka, prostownika długiego kciuka, prostownika wskaziciela
 • Powierzchnia przyśrodkowa
  • U góry – szeroka, wklęsła
  • U dołu – wąska, wypukła
  • ¾ powierzchni miejsce przyczepu mięśnia zginacz głębokiego palców
  • ¼ powierzchni leży podskórnie

Brzegi: przedni, tylny, międzykostny
 • Brzeg przedni
 • Oddziela powierzchnię przyśrodkową od przedniej
 • Górna część wyraźnie zaznaczona
 • Dolna część zaokrąglona
 • Brzeg tylny
 • Wygięty
 • Oddziela powierzchnię przyśrodkową od tylnej
 • Część górna silniej zaznaczona
 • Część dolna gładka zaokrąglona
 • Brzeg międzykostny (boczny)
 • Cienki, ostry
 • Rozdziela powierzchnię przednią i tylną
 • Miejsce przyczepu błony międzykostnej
 • Chropowate pole poniżej wcięcia promieniowego – miejsce przyczepu części odwracacza przedramienia

 

Koniec bliższy
 • Dwa wyrostki: łokciowy, dziobiasty
 • Dwie powierzchnie stawowe (wklęsłe): wcięcie bloczkowe, wcięcie promieniowe
 • Wyrostek łokciowy
 • Duża, gruba zakrzywiona wyniosłość w górno-tylnej części kości łokciowej
 • Wierzchołek wyrostka zagięty do przodu -styka się z dołem kości ramiennej przy wyprostowanym przedramieniu
 • Powierzchnia tylna: wyrostka gładka, trójkątna, pokryta kaletką maziową
 • Powierzchnia górna: czworokątna, chropowata – miejsce przyczepu ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia
 • Powierzchnia przednia: gładka, wklęsła – tworzy górną część  wcięcia bloczkowego
 • Podstawa wyrostka łokciowego: węższa połączona z górną częścią trzonu
 • Wyrostek dziobiasty
 • Trójkątny skierowany do przodu
 • Wierzchołek skierowany do ku górze -  w pozycji zgiętego przedramienia wchodzi do dołu dziobiastego kości ramiennej
 • Powierzchnia górna: gładka, wklęsła, tworzy część dolną wcięcia bloczkowego
 • Powierzchnia przednio-dolna: wklęsła, nierówna, łączy się z guzowatością kości łokciowej – miejsce przyczepu ścięgna mięśnia ramiennego
 • Powierzchnia boczna z wklęsła powierzchnią stawową – wcięcie promieniowe
 • Powierzchnia przyśrodkowa: miejsce przyczepu – (częściowo) zginacz powierzchowny palców, mięsień nawrotny obły, zginacz głęboki palców
 • Wcięcie bloczkowe
 • Między wyrostkiem łokciowym a wyrostkiem dziobiastym
 • Pokryte chrząstką szklistą
 • Łączy się stawowo z bloczkiem kości ramiennej
 • Wcięcie promieniowe
 • Pokryte chrząstką szklistą
 • Łączy się stawowo z głową kości promieniowej

Koniec dalszy
 • Głowa kości łokciowej - dwie zaokrąglone powierzchnie stawowe pokryte chrząstką włóknistą służą do połączenia poprzez krążek stawowy z kośćmi nadgarstka oraz wcięciem łokciowym kości promieniowej (tzw. obwód stawowy) 
 • Wyrostek rylcowaty - tępo zakończona, mała, cylindryczna wyniosłość

Wyczuwalność
 • Wyrostek łokciowy, brzeg tylny, głowa, wyrostek rylcowaty, dolna część przyśrodkowa trzonu – wyraźnie wyczuwalna
 • Głowa kości łokciowej w pozycji nawróconej – dobrze widoczna

Literatura:

Bochenek A., Reicher M.: Anatomia Człowieka. PZWL, Warszawa 1999
Sokołowska - Pituchowa J.: Anatomia Człowieka. PZWL, Warszawa 2005
Sylwanowicz W.: Mały Atlas Anatomiczny. PZWL, Warszawa 1984
Marecki B.: Anatomia Funkcjonalna. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2000
Weston T.: Atlas Anatomii. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński , Kraków 1995.
Sobotta .: Atlas Anatomii Człowieka. Elsevier Urban & Partner , Wrocław 2001. 
 
Tekst: Magdalena Uss
Rysunki: Julia Gelc

Artykuł opracowany dla TMP i jest jego własnością. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

KOŚĆ RAMIENNA (HUMERUS)

 • Najdłuższa kość kończyny górnej
 • Największa kość kończyny górnej
Składa się z:
 • Trzonu
 • Końca bliższego
 • Końca dalszego
 • Trzon kości ramiennej
 • W górnej części kształt bardziej – walcowaty
 • W dolnej części kształt bardziej – trójgraniasty
Trzy powierzchnie:
 • Tylna
 • Dwie przednie (przyśrodkowa i boczna)

 

Powierzchnie:
 • Powierzchnia przednia boczna
  • Guzowatość naramienna znajdująca się nieznacznie powyżej środka – miejsce przyczepu mięśnia naramiennego i ramiennego
  • Od guzowatości naramiennej ku dołowi powierzchnia boczna jest gładka i pokryta częścią boczną mięśnia ramiennego
 • Powierzchnia boczna środkowa
  • Otwór większy odżywczy położony w środkowej części powierzchni
  • Otwór prowadzi do skierowanego skośnie ku dołowi kanału odżywczego
  • Powyżej otworu przyczep – mięśnia kruczo-ramiennego
  • Poniżej otworu przyczep – części przyśrodkowej mięśnia ramiennego
 • Powierzchnia tylna
  • Przedzielona na dwie części bruzdą nerwu promieniowego
  • Bruzda w kształcie wydłużonej spirali rozpoczyna się na brzegu przyśrodkowym nieznacznie powyżej środka kości ciągnąc się ku dołowi do brzegu bocznego
  • Powyżej bruzdy przyczepia się głowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia
  • Poniżej bruzdy przyczepia się głowa przyśrodkowa mięśnia trójgłowego ramienia
  • W bruździe nerwu promieniowego między ww. mięśniami biegną naczynia głębokie ramienia i nerw promieniowy
 
Brzegi: przyśrodkowy, boczny
 • Przy końcu dalszym kości uwydatniają się jako grzebienie nadkłykciowe: przyśrodkowy i boczny
 • Do obu brzegów przyczepiają się ścięgniste przegrody międzymięśniowe oddzielające przednią grupę ramienia od tylnej

 

Koniec bliższy:

 • Zakończony głową kości ramiennej (pokryta chrząstką szklistą)
 • Głowa kości ramiennej oddzielona jest szyjką anatomiczną (okrężny rowek)
 • Szyjka anatomiczna – miejsce przyczepu torebki stawowej
 • Bocznie i do przodu od głowy kości ramiennej znajdują się dwa guzki: większy i mniejszy
 • Guzek większy: ułożony bocznie z trzema powierzchniami przyczepów mięśni – powierzchnia górna; miejsce przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego, powierzchnia środkowa; miejsce przyczepu mięśnia podgrzebieniowego, powierzchnia dolna miejsce przyczepu mięśnia obłego mniejszego
 • Guzek mniejszy: skierowany do przodu, miejsce przyczepu mięśnia podłopatkowego
 • Bruzda międzyguzkowa – „biegnie” pionowo ku dołowi, miejsce w który leży ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia; do około jednej trzeciej wysokości kości bruzda wydłuża się na powierzchnię przednią przyśrodkową trzonu. Bruzda ograniczona jest obustronnie listewkami kostnymi biegnącymi ku dołowi do guzka większego i mniejszego
 • Listewka boczna – grzebień guzka większego: miejsce przyczepu ścięgna mięśnia piersiowego większego
 • Listewka  przyśrodkowa – grzebień guzka mniejszego: miejsce przyczepu mięśnia najszerszego grzbietu oraz obłego większego
 • Szyjka chirurgiczna – zwężony odcinek kości ramiennej usytuowany poniżej guzków większego i mniejszego, który łączy koniec bliższy z trzonem (miejsce najczęstszych złamań kości ramiennej)

Koniec dalszy:

 • Kłykieć kości ramiennej -poprzecznie poszerzony, w kierunku  przednio-tylnym spłaszczony, wygięty nieznacznie do przodu względem osi długiej trzonu: po obu stronach posiada wyraźnie zaznaczone silne guzki: nadkłykieć przyśrodkowy i nadkłykieć boczny
 • Nadkłykieć przyśrodkowy – miejsce przyczepu więzadła pobocznego łokciowego stawu łokciowego, mięśnia nawrotnego obłego i większości mięśni zginających rękę; płytka bruzda znajdująca się na stronie tylnej, w której biegnie nerw łokciowy (uderzenie w to miejsce powoduje ból promieniujący do małego palca)
 • Nadkłykieć boczny – mniejszy od nadkłykcia przyśrodkowego; miejsce przyczepu więzadła pobocznego promieniowego stawu łokciowego oraz mięśnia odwracacza przedramienia i mięśni prostujących rękę
 • Między nadkłykciami znajduje się powierzchnia stawowa, pokryta chrząstką szklistą dla połączenia z kością łokciową i promieniową
 • Powierzchnia stawowa łokciowa (kształt bloczka) – łączy się z wcięciem bloczkowym kości łokciowej
 • Powierzchnia stawowa promieniowa – mniejsza, kształt przypominający wycinek kuli: główka; łączy się z dołkiem głowy kości promieniowej
 • Dół dziobiasty – wgłębienie nad bloczkiem po stronie przedniej
 • Dół wyrostka łokciowego - wgłębienie nad bloczkiem po stronie tylnej
 • Dół promieniowy – wgłębienie nad główką kości ramiennej na stronie przedniej (wszystkie trzy doły nie są pokryte chrząstką)

Wyczuwalność:
 • W dole pachowym – część głowy kości ramiennej
 • Zewnętrzny obwód głowy wraz z guzkami – niewyraźnie wyczuwalny pod mięśniem naramiennym
 • Trzon kości ramiennej – brak miejsca bezpośredniego położenia pod skórą, jest szczelnie pokryty powłoką mięśniową
 • Brzeg boczny i przyśrodkowy częściowo wyczuwalne
 • Nadkłykieć przyśrodkowy (widoczny) i boczny wyraźnie wyczuwalne

Literatura:

Bochenek A., Reicher M.: Anatomia Człowieka. PZWL, Warszawa 1999
Sokołowska - Pituchowa J.: Anatomia Człowieka. PZWL, Warszawa 2005
Sylwanowicz W.: Mały Atlas Anatomiczny. PZWL, Warszawa 1984
Marecki B.: Anatomia Funkcjonalna. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2000
Weston T.: Atlas Anatomii. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński , Kraków 1995.
Sobotta .: Atlas Anatomii Człowieka. Elsevier Urban & Partner , Wrocław 2001. 
 
Tekst: Magdalena Uss
Rysunki: Julia Gelc

 
Artykuł opracowany dla TMP i jest jego własnością. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OBOJCZYK (CLAVICULA)

 • Clavis - klucz
 • Kształt litery „S”
 • „Łączy” górny koniec mostka i wyrostek barkowy łopatki
 • Wyróżniamy część środkową i dwa końce: przyśrodkowy i boczny

Część środkowa

 • W odcinku przyśrodkowym wygięta do przodu – kształt trójścienny z zaokrąglonymi brzegami
 • W odcinku bocznym wygięta ku tyłowi – spłaszcza się stopniowo od góry do dołu
 • Powierzchnia górna części środkowej znajduje się pod skórą i mięśniem szerokim szyi – między kością a mięśniem biegnie kilka gałązek skórnych splotu szyjnego

 • Do powierzchni górnej przyczepiają się przyśrodkowo mięśnie; mostkowo –obojczykowo - sutkowy i piersiowy większy, bocznie mięsień naramienny i czworoboczny (między przyczepami miejsce najczęstszych złamań obojczyka – kość w tym miejscu jest najcieńsza)

 • Powierzchnia dolna jest wypukła
 • Przy końcu mostkowym miejsce chropowate, wycisk więzadła żebrowo – obojczykowego( miejsce przyczepu ww. więzadła)
 • „Biegnąca” bocznie podłużna bruzda, jest miejscem przyczepu mięśnia podobojczykowego
 • Bocznie od tego rowka znajduje się pole chropowate, skośnie wydłużone w którym wyróżniamy przyśrodkowo i do tyłu płożony guzek stożkowaty oraz bocznie i do przodu kresę czworoboczną (wspólna nazwa guzowatość krucza) – jest to miejsce przyczepu więzadła kruczo - obojczykowego

Koniec mostkowy

 • Koniec mostkowy – zgrubiały kończący się trójkątną i siodełkowato zakrzywioną powierzchnią stawową mostkową, pokrytą chrząstką włóknistą, która przylega do wcięcia obojczykowego mostka.
 • Do powierzchni dolnej końca mostkowego przyczepia się część obojczykowa mięśnia mostkowo – gnykowego

Koniec barkowy

 • Koniec barkowy – jest spłaszczony w kierunku od góry do dołu
 • Zakończony bocznie małą owalną i wypukłą powierzchnią stawową pokrytą chrząstką włóknistą łączącą się z powierzchnią stawową wyrostka barkowego łopatki

Wyczuwalność

 • Wyraźnie widoczna jest przyśrodkowa cześć obojczyka (przy uniesionej kończynie górnej)
 • Pozostały odcinek obojczyka również jest wyraźnie wyczuwalny wraz z końcem barkowym

Literatura:

Bochenek A., Reicher M.: Anatomia Człowieka. PZWL, Warszawa 1999
Sokołowska - Pituchowa J.: Anatomia Człowieka. PZWL, Warszawa 2005
Sylwanowicz W.: Mały Atlas Anatomiczny. PZWL, Warszawa 1984
Marecki B.: Anatomia Funkcjonalna. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2000
Weston T.: Atlas Anatomii. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński , Kraków 1995.
Sobotta .: Atlas Anatomii Człowieka. Elsevier Urban & Partner , Wrocław 2001.

Tekst: Magdalena Uss
Rysunki: Julia Gelc

Artykuł opracowany dla TMP i jest jego własnością. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ŁOPATKA (SCAPULA)
 
 • Płaska
 • Cienka
 • Trójkątna
 • Przylega do ściany klatki piersiowej
 • Swobodnie zawieszona między mięśniami
 • Tylko bocznie połączona stawowo z obojczykiem i kością ramienną
 • Wyróżniamy: dwie powierzchnie, trzy brzegi i trzy kąty.
 
Powierzchnie
 • Powierzchnia żebrowa; lekko wklęsła
 • Przebiega kilka linii chropowatych tzw. kres mięśniowych, utworzonych przez przyczepy pasm ścięgnistych mięśnia podłopatkowego (kresy biegną ku bocznemu kątowi łopatki)
 • Dół podłopatkowy – zagłębienie całej powierzchni żebrowej
 • Boczna część dołu - gładka

Powierzchnia grzbietowa – (tylna) wypukła
 • Grzebień łopatki (silnie wystający) - dzieli ją na dół nadgrzebieniowy oraz dół podgrzebieniowy
 • Dół nadgrzebieniowy -  miejsce przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego
 • Dół podgrzebieniowy – przyczep mięśnia podgrzebieniowego. Podłużne pole chropowate wzdłuż brzegu bocznego łopatki – górna cześć przyczep mięśnia obłego mniejszego, część dolna przyczep mięśnia obłego większego

Grzebień łopatki
 • Rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej małym trójkątnym płaskim polem na brzegu przyśrodkowym i wstępuje nieznacznie ku kątowi bocznemu, staje się stopniowo coraz wyższy i przekształca się w silną wysoką płytę kostną o powierzchni górnej i dolnej oraz szerokim wolnym brzegu
 • Brzeg ten przedłuża się bocznie i do przodu w silny wyrostek barkowy
 • Szeroki wolny brzeg grzebienia posiada dwie wargi: warga górna – przyczep mięśnia czworobocznego, warga dolna – przyczep mięśnia naramiennego
Wyrostek barkowy
 • Wystaje ponad boczny kąt łopatki
 • Brzeg przyśrodkowy spłaszczony od góry ku dołowi z powierzchnią stawową dla połączenia z obojczykiem
 • Brzeg boczny przyczep mięśnia naramiennego
 • Brzeg przedni przyczep więzadła kruczo - barkowego

 

Brzegi łopatki:
 
Brzeg przyśrodkowy (kręgosłupowy)
 • Najdłuższy
 • Cienki
 • Lekko uwypuklony w miejscu, w którym rozpoczyna się grzebień łopatki
 • Dwie wargi – przednia i tylna
 • Warga przednia - przyczep  mięśnia zębatego
 • Warga tylna – przyczep mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego
 • Między obiema wargami u góry – przyczep mięśnia dźwigacza łopatki w pozostałej przestrzeni – przyczep mięśnia równoległobocznego
Brzeg górny
 • Cienki
 • Ostry
 • Bocznie zakończony małym wcięciem łopatki, które zamknięte od góry przez  krótkie więzadło poprzeczne łopatki, tworzy otwór dla nerwu nadłopatkowego
 • Przyśrodkowo od wcięcia łopatki – przyczep mięśnia łopatkowo – gnykowego
Brzeg boczny (pachowy)
 • Rozpoczyna się u góry od brzegu dolnego wydrążenia  stawowego tworzącego panewkę stawu ramiennego
 • Poniżej panewki stawowej znajduje się guzek podpanewkowy – przyczep głowy długiej mięśnia trójgłowego
 
 
Kąty łopatki:
 
Kąt górny
 • Znajduje się u zbiegu brzegów górnego i przyśrodkowego
 • Miejsce przyczepu mięśnia dźwigacza łopatki
Kąt dolny
 • Utworzony przez zetknięcie się brzegu przyśrodkowego i bocznego
 • Miejsce przyczepu mięśnia podłopatkowego, obłego większego i zębatego przedniego
Kąt boczny
 • Ścięty
 • Z duża powierzchnią stawową, panewka stawowa, wklęsła i pokryta chrząstką szklistą
 • Nad panewką znajduje się guzek nadpanewkowy miejsce przyczepu głowy długiej mięśnia dwugłowego
 • Wydrążenie stawowe łączy się z trzonem łopatki tzw. szyjką łopatki
 • Kąt barkowy – miejsce przejścia brzegu bocznego wyrostka barkowego w grzebień łopatki. Wyodrębniony do celów pomiarowych
 
 
Wyrostek kruczy
 • Rozpoczyna się na brzegu górnym między panewką stawową a wcięciem łopatki
 • Gruby
 • Okrągławy
 • Miejsce przyczepu – więzadła kruczo-obojczykowego, kruczo-ramiennego, kruczo-barkowego oraz mięśni piersiowego mniejszego, kruczo-ramiennego, głowy krótkiej mięśnia dwugłowego ramienia
 
Wyczuwalność
 • Brzeg przyśrodkowy i boczny wraz z dolnym kątem łopatki (widoczny przy podniesieniu ranienia powyżej 90°)
 • Brzeg grzebienia łopatki wraz z wyrostkiem barkowym
 • W mniejszym stopniu wyrostek kruczy poniżej obojczyka
 • Od strony dołu pachowego wyczuwalna jest szyjka łopatki
 
Literatura:
 
Bochenek A., Reicher M.: Anatomia Człowieka. PZWL, Warszawa 1999
Sokołowska - Pituchowa J.: Anatomia Człowieka. PZWL, Warszawa 2005
Sylwanowicz  W.: Mały Atlas Anatomiczny. PZWL, Warszawa 1984
Marecki B.: Anatomia Funkcjonalna. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2000
Weston T.: Atlas Anatomii. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński , Kraków 1995.
Sobotta .: Atlas Anatomii Człowieka. Elsevier Urban & Partner , Wrocław 2001.
 
Tekst: Magdalena Uss
Rysunki: Julia Gelc
 
Artykuł opracowany dla TMP i jest jego własnością. Wszelkie prawa zastrzeżone.